POLECAMY

Słownik zdrowia

Sprawdź co oznaczają pojęcia medyczne. W encyklopedii zdrowia dowiesz się jakie są objawy chorób, infekcji, oraz jak się leczyć

Psychoterapia

Psychoterapia obejmuje techniki, które pomagają w leczeniu problemów natury psychologicznej. Leczenie w psychoterapii odbywa się za pomocą środków środowiskowych i psychologicznych. Celem psychoterapii jest poprawa adaptacji społecznej i psychicznego funkcjonowania osoby, która zgłasza się z problemem do psychoterapeuty.

Słowo psychoterapia pochodzi z języka greckiego i oznacza leczenie duszy. Początkowo psychoterapia była częścią psychoanalizy. Obecnie jest rozwijana również przez psychologię poznawczą i psychologię postaci.

W psychoterapii można wydzielić dwie dziedziny: pomoc psychospołeczną i psychoterapię. Pierwsza z nich polega na leczeniu pacjenta, u którego nie zdefiniowano choroby, a druga na leczeniu zaburzeń osobowości oraz zaburzeń nerwicowych.

Regularne oddziaływanie psychologiczne może iść w różnych kierunkach. Wszystko zależy od tego, co chcemy uzyskać dzięki psychoterapii. Najważniejsze jest jednak, żeby dzięki działaniu psychoterapeuty podnieść u pacjenta poziom samokontroli oraz poprawić zdolność komunikowania się z innymi ludźmi i podnieść jego samoocenę.

Aby skorzystać z psychoterapii, należy znaleźć ośrodek publiczny lub prywatny, który prowadzi terapie.