Psychoterapia

Psychoterapia polega na leczeniu problemów natury psychologicznej. Stosuje się różne metody i techniki, a ich celem jest poprawa adaptacji społecznej i psychicznego funkcjonowania osoby, która zgłasza się do psychoterapeuty.

Słowo psychoterapia pochodzi z języka greckiego i oznacza leczenie duszy. Opiera się na bezpośrednim kontakcie pacjenta z psychoterapeutą, którego zadaniem jest leczenie zaburzeń psychicznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych czy wyjściu z trudnych sytuacji życiowych (np. takich jak: utrata bliskich, konflikty rodzinne, brak pracy).

Psychoterapia jest polecana osobom, które cierpią na depresję, nerwice, w tym zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, czyli nerwicę natręctw, fobie. Sprawdza się również w leczeniu zaburzeń odżywiania i chorób psychosomatycznych.

Psychoterapeuta może korzystać z różnych metod. Do najczęściej stosowanych terapii zalicza się m.in.:

  • psychodynamiczne
  • behawioralne i poznawczo-behawioralne
  • humanistyczno-egzystencjalne
  • terapia Gestalt

Wybór metody terapii zależy od rodzaju zaburzeń psychicznych czy problemów emocjonalnych. Regularne oddziaływanie psychologiczne może iść w różnych kierunkach. Wszystko zależy od tego, co chcemy uzyskać dzięki psychoterapii. Najważniejsze jest jednak, żeby dzięki działaniu psychoterapeuty podnieść u pacjenta poziom samokontroli i samoakceptacji, poprawić zdolność komunikowania się z innymi ludźmi oraz nauczyć go rozwiązywania problemów natury psychologicznej.

Z psychoterapii można skorzystać w ramach NFZ lub placówkach prywatnych, które prowadzą terapie.