Psychoterapeuta

Osoba z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii, zazwyczaj z wyższym wykształceniem psychologicznym lub psychiatrycznym. To osoba, która ukończyła szkołę psychoterapii, odbyła praktykę pod opieką superwizora i posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.