Psychiatra dzieci i młodzieży

Psychiatra dzieci i młodzieży zajmuje się rozwiązywaniem wszelkich problemów klinicznych i odpowiednich problemów środowiskowych związanych z leczeniem zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży. Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży orzeka w sprawach sądowo-psychiatrycznych, ubezpieczeniowych i innych związanych z oceną stanu psychicznego oraz rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych.

Psychiatra dzieci i młodzieży zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Rozwiązuje występujące u nich problemy kliniczne i środowiskowe. Zajmuje się profilaktyką chorób i zaburzeń psychicznych.

Z jakimi objawami należy iść do psychiatry dzieci i młodzieży
Objawami, które powinny nas zaniepokoić są:

  • zaburzenia myślenia,
  • urojenia,
  • omamy,
  • zmiana uczuć,
  • radykalne zmiany w zachowaniu,
  • wycofanie się z życia rodzinnego i społecznego,
  • zanik inicjatywy,
  • ubóstwo myślenia i wypowiedzi,
  • zblednięcie emocjonalne.

Do psychiatry dzieci i młodzieży nie trzeba mieć skierowania.

Jak przygotować się do wizyty u psychiatry dzieci i młodzieży?
Wizyta w gabinecie lekarza psychiatry polega głównie na rozmowie. Warto przemyśleć, co chcemy podczas niej przekazać, z jakim problemem przychodzimy. Psychiatra może również przeprowadzić podstawowe badanie lekarskie, więc należy zabrać ze sobą najważniejsze dokumenty dotyczące naszego stanu zdrowia.

Jak dzieci radzą sobie w szpitalach psychiatrycznych?