Przesunięcie antygenowe

Zjawisko zmienności genetycznej, która polega na punktowych i spontanicznych mutacjach wirusa grypy typu B i C, w wyniku czego powstają nowe odmiany wirusa.