Przeciwciała przeciwtarczycowe

Przeciwciała przeciwtarczycowe są to przeciwciała, które skierowane są przeciwko tarczycy. Wyróżnić możemy m.in.: przeciwciała przeciwko receptorowi TSH (anty-TSHR), przeciwciała przeciwko tyreoperoksydazie (anty-TPO) oraz przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie (anty-Tg).

Przeciwciała przeciwtarczycowe są to przeciwciała, które skierowane są przeciwko tarczycy. Wyróżnić możemy m.in.: przeciwciała  przeciwko receptorowi TSH (anty-TSHR), przeciwciała przeciwko tyreoperoksydazie (anty-TPO) oraz przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie (anty-Tg).

Oznacza się następujące przeciwciała przeciwtarczycowe:

  • anty-TSHR - przeciwciała przeciwko receptorom TSH;
  • anty-TPO - przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej;
  • anty-TG - przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie;
  • anty-NIS - przeciwciała przeciwko białku części wewnętrznej błony komórkowej tyreocytów;
  • anty-megalina - przeciwciała przeciwko megalinie.

Rola przeciwciał w diagnostyce chorób tarczycy