Proteza

Proteza jest sztuczną strukturą, która ma imitować brakującą część ciała lub narząd. Protezy ortopedyczne mogą dotyczyć samego stawy, kości lub całej kończyny. Mogą być statyczne i kinetyczne, tzn. mogą czynnie uczestniczyć w ruchach wykonywanych przez kończynę.

Proteza to sztuczne uzupełnienie brakującej części ciała. Protezy są obecnie powszechnie stosowane i mają coraz lepszą jakość (są wysoce funkcjonalne). Mogą zastępować narządy wewnętrzne np. sztuczna zastawka serca lub zewnętrzne (sztuczna szczęka, aparat słuchowy), kończyny (proteza ręki, nogi).

Rodzaje protez
Protezy można podzielić m.in. ze względu na ich funkcjonalność:

  • Kosmetyczne - ich zadaniem jest maskowanie mankamentów wyglądu. W ich produkcji kładzie się największy nacisk na perfekcję estetyczną. Są przeznaczone dla osób, które nie chcą wyróżniać się swoją niepełnosprawnością.
  • Mechaniczne - połączone z mięśniami. Umożliwiają kontrolę przez skurcze mięśni.
  • Mioelektryczne - protezy te również podłączone są do mięśni, ale wspomagane są również za pomocą silniczków. Dzięki temu nie wymagają od użytkownika dużego wysiłku.

Najpowszechniej stosowaną protezą jest proteza zębowa. Stosuje się ją, gdy w szczęce brakuje kilku zębów (kilku lub wszystkich).

Jak wybrać dobrą protezę?