POLECAMY

Słownik zdrowia

Sprawdź co oznaczają pojęcia medyczne. W encyklopedii zdrowia dowiesz się jakie są objawy chorób, infekcji, oraz jak się leczyć

Protetyk stomatologiczny

Protetyk stomatologiczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób czynnościowych narządu żucia, nieprawidłowości zgryzu, nabytych wad zgryzu oraz bezzębia. Specjalizacja z protetyki stomatologicznej wymaga dokładnej znajomości materiałów używanych do wytwarzania protez oraz technicznej wiedzy co do wykonywania protez. Specjalista z tej dziedziny zajmuje się profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją protetyczną w zakresie stomatologii. Poza znajomością protetyki musi mieć również wiedzę z zakresu chirurgii szczękowej, radiologii, onkologii, dermatologii i laryngologii.

Rodzaj specjalizacji: podstawowa specjalność lekarska

Czas trwania specjalizacji: 2 lata

Jakimi chorobami zajmuje się protetyk stomatologiczny?

Protetyk stomatologiczny zajmuje się:

 • leczeniem protetyczno-ortodontycznym w przypadkach wrodzonych i nabytych wad zgryzu,
 • leczeniem zaburzeń zwarcia: wrodzonych i nabytych,
 • leczeniem braku zębów (bezzębia) z zastosowaniem protez całkowitych, stałych i szkieletowych,
 • leczeniem chorób stawu skroniowo-żuchowowego (periodontopatii, parafunkcji i artropatii),
 • leczeniem chorób błony śluzowej jamy ustnej, w tym stomatopatii protetycznych i zakażeń grzybiczych,
 • leczeniem zaburzeń okluzyjnych i czynnościowych układu stomatognatycznego,
 • wstawianiem protez u chorych z ubytkami podłoża (ubytki szczęki lub żuchwy),
 • wstawianiem implantów,
 • leczeniem z zastosowaniem protez natychmiastowych,
 • leczeniem z zastosowaniem protez stałych,
 • przygotowaniem jamy ustnej do leczenia protetycznego,
 • zaplanowaniem kompleksowego leczenia przedprotetycznego i protetycznego, rehabilitacji pooperacyjnej oraz współpracy ze specjalistami innych dziedzin.

Zabiegi specjalistyczne

Zabiegi protetyczne i stomatologiczne wykonywane przez protetyka stomatologicznego:

 • założenie protezy całkowitej (górnej i dolnej),
 • założenie protez natychmiastowych lub wczesnych,
 • założenie protez ruchomych: płytowych, szkieletowych, klamrowych i bezklamrowych,
 • założenie protezy overdenture opartej na uzębieniu resztkowym,
 • założenie protez nakładkowych akrylowych,
 • założenie szynoprotezy,
 • założenie protez pooperacyjnych,
 • założenie szyn leczniczych,
 • założenie wkładów koronowych,
 • założenie wkładów koronowo-korzeniowych (w zębach jednokorzeniowych i wielokorzeniowych),
 • założenie koron protetycznych (korony ochronne czasowe, metalowe lane całkowite, licowane materiałem kompozytowym, licowane porcelaną, ceramiczne),
 • założenie mostów protetycznych,
 • naprawa protez,
 • selektywne szlifowanie zębów,
 • resekcja żuchwy i szczęki,
 • operacyjne leczenie wad wrodzonych i nabytych,
 • pooperacyjna plastyka twarzy z zastosowaniem ektoprotez.

Diagnostyka specjalistyczna

Protetyk stomatologiczny musi sięgać po diagnostykę specjalistyczną w zakresie radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Należą do niej: zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne (zębowe, zgryzowe, zgryzowo-skrzydłowe, pantomograficzne) oraz zewnątrzustne (zatok obocznych nosa, telerengenogramy czaszki). Diagnostyka uzupełniana jest bardzo dokładnymi badaniami, takimi jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badanie USG i sialografia.

Czy do protetyka stomatologicznego potrzebne jest skierowanie?

Do protetyka stomatologicznego potrzebne jest skierowanie.

Chcesz porozmawiać na temat zdrowia i profilaktyki chorób? Wejdź na forum commed.polki.pl do działu Stomatolog.

Szukasz lekarza lub placówki medycznej? Skorzystaj w wyszukiwarki rynekmedyczny.polki.pl.