Próby prowokacyjne

Próby prowokacyjne służą znalezieniu alergenu, czyli czynnika który wywołuje alergię u danej osoby. Próby prowokacyjne polegają na dostarczaniu do organizmu najbardziej popularnych i najbardziej prawdopodobnych alergenów i obserwacji objawów. Alergeny mogą być dostarczane różnymi drogami. Najczęściej wykonuje się próby prowokacyjne donosowe w alergicznym nieżycie nosa, dooskrzelowe w astmie, doustne w alergii pokarmowej oraz śródskórne w kontaktowym i atopowym zapaleniu skóry.