Prawa Yerkesa-Dodsona

Sformułowane w 1908 roku przez dwóch uczonych (stąd nazwa), mówiące o zależności pomiędzy siłą pobudzenia, a jakością wykonania zadania.

więcej na ten temat -->