POZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) – podstawowe świadczenia udzielane pacjentom, którzy uprzednio dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w ramach POZ.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)  to podstawowy  element systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Jednostką POZ może być podmiot leczniczy sprawujący opiekę nad tymi osobami, które zadeklarowały wolę korzystania z usług pracującego w niej lekarza.  Aby przychodnia była świadczeniodawcą POZ, musi zapewnić swoim pacjentom także opiekę pielęgniarki środowiskowej oraz położnej.

Jednostka POZ może działać jako:

  • niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (tzw. NZOZ)
  • samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)
  • indywidualna praktyka lekarska;
  • grupowa praktyka lekarska;
  • grupowa/indywidualna praktyka pielęgniarek;
  • grupowa/indywidualna praktyka położnych.

Jakie obowiązki wobec pacjentów ma lekarz rodzinny?