Powikłania

Niebezpieczne dla zdrowia skutki uboczne niewyleczonej grypy, takie jak zapalenie płuc, ucha, mięśnia sercowego oraz zaostrzenie chorób już istniejących, np. astmy.

Powikłania to choroby lub dolegliwości powstałe w wyniku innej choroby, operacji lub błędu w leczeniu jakiegoś schorzenia. 

Na co dzień najczęściej mamy do czynienia z powikłaniami chorób wirusowych i przewlekłych. Do najczęstszych powikłań przeziębienia należy zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, angina, zapalenie ucha.
Powikłaniami np. cukrzycy mogą być: miażdżyca, zespół stopy cukrzycowej, nadciśnienie.

Do najczęstszych powikłań pooperacyjnych należą krwawienia z rany, ropne zakażenia, przetoki. Niekiedy operacje wiążą się z poważniejszymi powikłaniami, np. udarem lub zawałem. 

Warto pamiętać, że lekarze podejmując decyzję o przeprowadzeniu operacji, zawsze biorą pod uwagę ryzyko powikłań i ocenić prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Jakie są powikłania ospy wietrznej? 

Pojawienie się powikłań zależy od stopnia podatności danej osoby na tego typu problemy, wieku (u osób starszych częściej występuje konieczność wdrożenia leczenie powikłaniowego), stanu zdrowia, kondycji systemu odpornościowego, itd. Pojawienie się powikłań zwykle pogarsza na rokowania danego pacjenta.


W wyniku powikłań po cukrzycy można stracić wzrok!