Placebo

Substancja pozbawiona działania farmakologicznego, podawana pacjentowi przeświadczonemu o tym, że przyjmuje skuteczny lek.

Placebo jest rodzajem terapii, w której choremu podawana jest substancja obojętna, niemająca działania leczącego. Taki preparat często wygląda jak zwyczajny lek, przypomina go wyglądem, konsystencją, zapachem, smakiem. Może wpływać na komfort psychiczny pacjenta, który ma poczucie, że stosuje leczenie.

Co ważne, placebo stosuje się też w badaniach nad działaniem leków i zabiegów medycznych (używa się go w ślepych i podwójnie ślepych próbach).