Pionizacja

Polega na stopniowym przeprowadzeniu pacjenta z pozycji poziomej do pionowej. Stosuje się ją u pacjentów po długim unieruchomieniu. Pionizacja poprzedza naukę chodzenia. Do pionizacji stosuje się specjalny sprzęt, do którego zaliczamy: kule ortopedyczne, chodziki, balkoniki, laski ortopedyczne oraz korektory postawy.