Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc to zespół czynności, które wykonywane są w celu uratowania osoby poszkodowanej w wyniku wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby.

Pomoc taka jest udzielana przed przewiezieniem chorego do szpitala. Pierwszej pomocy może udzielić wykwalifikowany ratownik lub osoba znajdująca się aktualnie na miejscu zdarzenia. Obejmuje zabezpieczenie miejsca zdarzenia, sprawdzenie stanu poszkodowanego i udzielenie mu niezbędnej pomocy (resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zatamowanie krwotoków itp.) czy ułożenie go w pozycji bezpiecznej.