Periodontolog

Periodontolog zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób przyzębia (periodontopatii) oraz błony śluzowej jamy ustnej (chorób mukogingiwalnych). Periodontolog ma obowiązek leczenia zapalnych i niezapalnych chorób przyzębia, chorób nowotworowych przyzębia oraz dolegliwości będących skutkiem chorób ogólnoustrojowych. Poza tym specjalista z periodontologii powinien mieć ogólną wiedzę z chirurgii periodontologicznej, chirurgii mukogingiwalnej, implantologii oraz laseroterapii.

Rodzaj specjalizacji: podstawowa specjalność lekarska

Czas trwania specjalizacji: 3 lata

Jakimi chorobami zajmuje się periodontolog?

Periodontolog powinien mieć wiedzę na temat:

 • anatomii i fizjologii tkanek przyzębia,
 • anatomii i fizjologii jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem błon śluzowych, dziąseł i roli śliny,
 • diagnozowania i leczenia farmakologicznego chorób przyzębia,
 • nadwrażliwości zębiny,
 • leczenia protetycznego chorób przyzębia,
 • diagnozowania i leczenia chorób błony śluzowej jamy ustnej,
 • diagnozowania i leczenia chorób dermatologicznych zajmujących jamę ustną,
 • diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych w obrębie jamy ustnej,
 • leczenia nadwrażliwości szyjek zębowych.

Zabiegi specjalistyczne wykonywane przez periodontologa:

 • kiretaż zamknięty - oczyszczenie korzeni zębów bez chirurgicznego odsłonięcia dziąseł,
 • kiretaż otwarty - chirurgiczne odsłonięcie dziąseł i oczyszczenie korzeni zębów,
 • papilectomia,
 • gingiwektomia – usunięcie dziąsła,
 • gingiwoosteoplastyka – plastyka dziąsła otaczającego ząb,
 • gingiwoosteoplastyki z wszczepem biomateriału,
 • zabiegi sterowanej regeneracji tkanek,
 • przeszczep płata błony śluzowej z podniebienia,
 • skaling i opracowywanie korzeni,
 • wycięcie wędzidełek warg i języka,
 • pogłębienie przedsionka (bez przeszczepu wolnego płata, z wolnym przeszczepem),
 • pokrycie recesji dziąsłowych,
 • hemisekcja i radektomia,
 • wszczepienie implantów,
 • zabiegi pokrycia recesji dziąsłowych,
 • wyrównanie płaszczyzny zwarcia,
 • zniesienie nadwrażliwości szyjek zębowych,
 • wykonanie szyn trwałych zespalających zęby (bezpośrednie i pośrednie),
 • wykonanie szyn termoplastycznych,
 • zabiegi z zastosowaniem lasera yagowo-neodymowego i lasera CO2,
 • zabiegi z zastosowaniem krioterapii.

Diagnostyka specjalistyczna

Periodontolog musi sięgać po diagnostykę specjalistyczną w zakresie radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Należą do niej zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne (zębowe, zgryzowe, zgryzowo-skrzydłowe, pantomograficzne) oraz zewnątrzustne (zatok obocznych nosa, telerengenogramy czaszki). Diagnostyka uzupełniana jest bardzo dokładnymi badaniami, takimi jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badanie USG i sialografia.

Czy do periodontologa potrzebne jest skierowanie?

Do periodontologa potrzebne jest skierowanie.

Chcesz porozmawiać na temat zdrowia i profilaktyki chorób? Wejdź na forum commed.polki.pl do działu Stomatolog.

Szukasz lekarza lub placówki medycznej? Skorzystaj w wyszukiwarki rynekmedyczny.polki.pl