Patomorfolog

Patomorfolog zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą diagnostyką wielu chorób. Obejmuje ona: diagnostykę makroskopową, mikroskopową i molekularną. Patomorfologia to specjalizacja wymagająca umiejętności różnicowania komórek i tkanek ludzkich oraz rozpoznawania komórek nieprawidłowych lub zmienionych chorobowo.

Patomorfolog zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą diagnostyką wielu chorób. Obejmuje ona: diagnostykę makroskopową, mikroskopową i molekularną. Patomorfologia to specjalizacja wymagająca umiejętności różnicowania komórek i tkanek ludzkich oraz rozpoznawania komórek nieprawidłowych lub zmienionych chorobowo.

Do badań, które standardowo wykonuje lekarz patomorfolog zaliczamy, m.in.:

 • rozpoznanie morfologiczne przyczyn zaburzeń krążenia i wstrząsu,
 • diagnostyka chorób zapalnych i związanych z autoagresją (na podstawie wycinka pobranego z miejsca zmienionego chorobowo),
 • zmiany przednowotworowe (dysplazje),
 • nowotwory (znajomość klasyfikacji histologicznej),
 • nienowotworowe choroby skóry,
 • różnicowanie śródmiąższowych chorób płuc,
 • analiza materiału biopsyjnego (tarczyca, nerki, wątroba),
 • rozpoznawanie zespołów upośledzonego wchłaniania,
 • diagnostyka przyczyn marskości wątroby,
 • diagnostyka przyczyn niewydolności nerek,
 • diagnostyka przyczyn niedoczynności/ nadczynności tarczycy,
 • rozpoznawanie przewlekłych powikłań cukrzycy,
 • zmiany rozrostowe endometrium (endometrioza, mięśniaki macicy),

Oprócz tego patomorfolog przeprowadza sekcje zwłok, które zwykle mają na celu wskazanie przyczyn niewyjaśnionego zgonu pacjenta.

Lekarz patomorfolog potrafi:

 • wykonać badanie sekcyjne i zabezpieczyć tkanki do badania histologicznego,
 • wykonywać i interpretować rutynowe badania bioptyczne (wycinki, wyskrobiny, biopsje, materiał do diagnostyki śródoperacyjnej),
 • wykonać biopsję aspiracyjną cienkoigłową ze zmiany palpacyjnej (wyczuwlanej) lub niepalpacyjnej (niewyczuwalnej), ale pod kontrola badania USG,
 • wykonać w ściśle ograniczonym czasie badanie śródoperacyjne,
 • wykonać i ocenić badanie cytologiczne (wymazy, płyny z jam ciała, aspiraty)
 • korzystać ze specjalistycznych technik diagnostycznych, takich jak: badanie immunopatologiczne, badanie histochemiczne, badanie mikroskopii elektronowej.

Patomorfolog to specjalista, który zwykle nie komunikuje się z pacjentem. Zgłaszają się do niego lekarze innej specjalizacji, prosząc o przeprowadzenie diagnostyki, o interpretację mikroskopową pobranego wycinka (biopsja) czy o przeprowadzenie sekcji zwłok.

Morfologia krwi: jak odczytać wyniki badań krwi? Opisujemy aż 21 parametrów!