Parcia naglące

Parcia naglące to odmiana nietrzymania moczu, w której stwierdzamy zwiększoną liczbę i silniejszą potrzebę oddawania moczu więcej niż 1 raz oraz uporczywą i nie cierpiącą zwłoki chęć oddania moczu. Parcia naglące są objawem tzw. pęcherza nadreaktywnego, w którym obserwuje się niekontrolowane skurcze mięśnia wypieracza pęcherza moczowego, pojawiające się w trakcie wypełniania go moczem.

Parcie naglące to uporczywa i nie cierpiąca zwłoki chęć oddania moczu. Objaw ten jest charakterystyczny dla zespołu nadreaktywnego pęcherza.

Parcia naglące mogą mieć różne nasilenie. Niekiedy prowadzą do nietrzymania moczu, w innych przypadkach pozwalają na spokojne dotarcie do toalety. Przyczyną takiej niesubordynacji pęcherza są niekontrolowane skurcze mięśnia wypieracza pęcherza moczowego pojawiające się w trakcie wypełniania go moczem.

W celu wyeliminowania parć naglących najczęściej stosuje się leki z grupy cholinolityków (tolterodyna, oxybutynina). Ważne jest także trenowanie pęcherza (ćwiczenia dna miednicy).

Jak rozpoznać objawy zespołu pęcherza nadreaktywnego?