POLECAMY

Słownik zdrowia

Sprawdź co oznaczają pojęcia medyczne. W encyklopedii zdrowia dowiesz się jakie są objawy chorób, infekcji, oraz jak się leczyć

Otępienie

Otępienie to proces stopniowej utraty sprawności psychicznej. U podłoża tego procesu może leżeć wiele chorób, które powodują uszkodzenie tkanki mózgowej. Zmiany w tkance mózgowej dają efekt w postaci łatwiejszych do zaobserwowania zmian w codziennym funkcjonowaniu. Najczęściej obserwuje się pogłębiające się zaburzenia pamięci. Mogą pojawić się trudności z podejmowaniem decyzji oraz zachowaniem adekwatnym do sytuacji.

Bliscy osób dotkniętych otępieniem mogą zauważyć zmiany dotyczące reakcji emocjonalnych chorego (narastający niepokój, drażliwość lub zobojętnienie). Pojawiające się objawy w sposób istotny zaczynają utrudniać funkcjonowanie społeczne lub zawodowe pacjenta. Diagnoza (neuro)psychologiczna pozwala dokonać różnicowania pomiędzy naturalnym procesem osłabienia funkcjonowania człowieka wraz z wiekiem a pojawiającymi się pierwszymi symptomami choroby.

W przypadku podejrzenia występowania procesów chorobowych, diagnoza psychologiczna ułatwia postawienie diagnozy medycznej (określenia konkretnej jednostki chorobowej). W przypadku potwierdzenia diagnozy choroby postępującej, ważne, aby rodzina została w odpowiedni sposób przygotowana do podjęcia opieki nad chorym. Zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw pojawiających się zmian daje szansę na łatwiejsze ich zaakceptowanie. Psycholog może również udzielić praktycznych wskazówek, w jaki sposób przystosować plan dnia pacjenta oraz jego najbliższe otoczenie do zmieniających się w czasie potrzeb, aby zapewnić choremu poczucie bezpieczeństwa. Na wczesnych etapach choroby należy pacjenta aktywizować i zapewnić symulację funkcji poznawczych, aby podtrzymać aktualne możliwości.

Przygotowała: Agnieszka Kaliszewska, psycholog; zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną w Centrum Terapeutycznym MEDIKAR. Więcej na: http://medikar.pl/pl,psychoterapia,kadra_58,agnieszka_kaliszewska