POLECAMY

Słownik zdrowia

Sprawdź co oznaczają pojęcia medyczne. W encyklopedii zdrowia dowiesz się jakie są objawy chorób, infekcji, oraz jak się leczyć

Lekarz medycyny sądowej

Lekarz medycyny sądowej specjalizuje się w diagnostyce sekcyjnej zwłok osób zmarłych we wszystkich rodzajach śmierci gwałtownej i nagłej z przyczyn chorobowych oraz nienaturalnych. Lekarza medycyny sądowej obowiązuje znajomość podstawowych przepisów prawnych dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Rodzaj specjalizacji: podstawowa specjalność lekarska

Czas trwania specjalizacji: 5 lat

Jakimi problemami zajmuje się lekarz sądowy?

Do zadań lekarza medycyny sądowej należą:

 • identyfikacja osób, zwłok i szczątków ludzkich,
 • przeprowadzenie oględzin i sekcji zwłok w wypadkach śmierci gwałtownej oraz nagłej z przyczyn chorobowych,
 • oględziny zwłok z oceną wieku, płci, wzrostu oraz czasu zgonu,
 • odpowiednie zabezpieczenie materiałów dowodowych uzyskanych ze zwłok lub w miejscu wypadku/zbrodni,
 • pobranie materiałów do badań diagnostycznych z miejsca wypadku/zbrodni lub podczas sekcji przy stole sekcyjnym,
 • ekshumacja zwłok i sekcja zwłok ekshumowanych,
 • przeprowadzanie badań toksykologicznych,
 • diagnostyka zatruć, określenie rodzaju trucizny: trucizny gazowe, rozpuszczalniki organiczne, metale ciężkie, trucizny żrące i drażniące przewód pokarmowy, trucizny organiczne, pestycydy, zatrucia pokarmowe, zatrucie alkoholem (alkohol etylowy, metylowy, glikol etylenowy), zatrucie lekami, zatrucie tlenkiem węgla, przedawkowanie narkotyków,
 • zastosowanie hemogenetyki na potrzeby diagnostyki sekcyjnej i sądowej, znajomość przepisów prawnych umożliwiających przeprowadzanie badań genetycznych,
 • praca w terenie, na miejscu wypadku/zbrodni, oględziny terenu,
 • współdziałanie z organami władzy w przypadku wypadków masowych, współpraca na miejscu wypadku,
 • współpraca z lekarzami i specjalistami innych dziedzin podczas ustalania przyczyny zgonu i rekonstrukcji wydarzeń,
 • znajomość prawa medycznego, cywilnego oraz karnego w zakresie zasad pobierania materiału biologicznego, kwalifikacji do transplantacji narządów pochodzących ze zwłok, badania osób zatrzymanych i inne,
 • umiejętność przesłuchiwania świadków i osób dopuszczonych do postępowania w celu ustalenia przyczyny zgonu oraz rekonstrukcji zdarzeń,
 • rekonstrukcja wypadków, samobójstw i zabójstw na podstawie oceny informacji uzyskanych z wywiadu ze świadkami, oględzin miejsca zdarzenia, oględzin i sekcji zwłok oraz przeprowadzonych badań dodatkowych,
 • opiniowanie lekarskie w sądzie w procesach karnych i cywilnych oraz ubezpieczeniowych na podstawie badania osoby pokrzywdzonej lub na podstawie analizy udostępnionego materiału z akt sprawy,
 • opiniowanie w sprawach dotyczących błędów lekarskich.

Diagnostyka specjalistyczna

Lekarz sądowy wykonuje wiele specjalistycznych badań, które pozwalają mu na zidentyfikowanie substancji różnego pochodzenia oraz materiału genetycznego. Do badań tych należą badania laboratoryjne (badania chemiczno-toksykologiczne, badania bakteriologiczne i wirusowe, badanie krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynu z gałki ocznej, chłonki i inne) oraz badania patomorfologiczne. Lekarz sądowy sam musi we właściwy sposób pobrać materiał do badania i odpowiednio go zabezpieczyć. Do badań laboratoryjnych pobierane są: krew, nasienie, ślina oraz różne tkanki.

Drugi, równie ważny rodzaj diagnostyki stanowi hemogenetyka, czyli metody badawcze mające na celu określenie kodu genetycznego: elektroforeza, aglutynacja, immunofluorescencja,  spektroskopia, spektrofotometria, sekwencjonowanie, hybrydyzacja, western-blott i reakcja PCR.

Czy do lekarza medycyny sądowej potrzebne jest skierowanie?

Do lekarza medycyny sądowej potrzebne jest skierowanie.


Chcesz wiedzieć więcej na temat chorób? Czytaj zdrowie.wieszjak.polki.pl

Chcesz porozmawiać na temat zdrowia i profilaktyki chorób? Wejdź na commed.polki.pl

Szukasz lekarza lub placówki medycznej? Skorzystaj z wyszukiwarki rynekmedyczny.polki.pl