POLECAMY

Słownik zdrowia

Sprawdź co oznaczają pojęcia medyczne. W encyklopedii zdrowia dowiesz się jakie są objawy chorób, infekcji, oraz jak się leczyć

Książki

Rynek wydawniczy jest coraz bogatszy w książki dotyczące dysleksji. Poniżej prezentuję pozycje, po które na pewno warto sięgnąć.

B

Balejko A., Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu: dla rodziców i nauczycieli

Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole

Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M., Uczeń z dysleksją w domu

Bogdanowicz M., Trudności w pisaniu u dzieci

Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria diagnoza, terapia

Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnycka M., Metoda Weroniki Sherbourne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka

Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu

Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie

Bogdanowicz M., A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole

Bogdanowicz M., Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania według Hany Tymichovej

Bogdanowicz M., Terapia pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny

Borkowska A., Analiza dyskursu narracyjnego u dzieci z dysleksją rozwojową

Braun E. M., Davis R.D., Dar dysleksji

Brejnak W., Dysleksja

Brejnak W., Opolska T., Ponczek R., Ministerstwo Edukacji Narodowej o dysleksji czyli specyficznych trudnościach w nauce

C

Chmielewska E., Zabawy logopedyczne i nie tylko

Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku

Czajkowska M., Zajęcia korekcyjno kompensacyjne w szkole

Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole

Czyżewska E., Kula K., Terapia pedagogiczna: materiały pomocnicze dla nauczycieli

D

Danielewicz T., Koźmińska A., Mangulska J., Terapia uspokajająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych

Dąbrowska M., Moje dziecko jest dyslektykiem: poradnik i informator dla rodziców i wychowawców

Demel G., Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola

Dominik E., Radzę sobie coraz lepiej

Dennison P., Dennison G., Kinezjologia Edukacyjna dla dzieci

F

Filipczuk H., Zapobiegamy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym

Florkiewicz V., Terapia pedagogiczna. Scenariusze zajęć

Franczyk A., Krajewska K., Zabawy i ćwiczenia na cały rok

Frostig M., Horne D., Wzory i obrazki - program rozwijający percepcję wzrokową

G

Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu

Gindrich P. A., Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych

Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu

Górniewicz E., Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci

Grabałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J., Wojak M., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych

Grochulska J., Reedukacja dzieci agresywnych

Grochulska J., Reedukacja dzieci społecznie zahamowanych

H

Hannaford C., Zmyślne ruchy

Herzyk A., Ledwoch B., Trudności w czytaniu i pisaniu – aspekty neuropsychologiczne: materiały dla nauczycieli metodyków terapii pedagogicznej i psychologów

J

Jastrząb J., Waszkiewicz E., Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych: zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych

Jastrząb J., Usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci dyslektycznych

Jastrząb J., Mickiewicz J., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu

Jastrząb J., Model terapii pedagogicznej stosowanej wobec dzieci dyslektycznych

Jastrząb J., Gry i zabawy w terapii pedagogicznej

Jurek A., Skoncentruj się. Zestaw ćwiczeń dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

K

Kaja B., Diagnoza dysleksji

Kaja B., Zarys terapii dziecka

Kajzer A., Poradnik metodyczny do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi klas I-III

Kaszub-Lizurej A., W krainie ortografii: materiały pomocnicze do pracy z uczniem dyslektycznym kl. 4 - 6 i gimnazjalne

Knobloch-Gala A., Asymetria i integracja półkulowa a mowa i niektóre jej zaburzenia: problemy diagnozy psychologicznej dzieci z dysleksją

Kozłowska K., Zabawy logopedyczne i łatwe ćwiczenia

Krasowicz-Kupis G., Język, czytanie i dysleksja

Kujawa E., Kurzyna M., Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych

Kujawa E., Kurzyna M., Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych: książka do ćwiczeń w czytaniu

Kujawa E., Kurzyna M., Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych: zestawy do ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej

Kujawa E., Kurzyna M., Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych: zeszyty ćwiczeń (9) (18 struktur)

M

Makowski A., Socjalizacja reedukacyjna wychowanków trudnych

Mańkowska I., Kreowanie rozwoju dziecka

Marszewski R., Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji

Michalak-Widera J., Węsierska K., Aby nasze dzieci mówiły pięknie

Michalak-Widera J., Miłe uszom dźwięki

Michalak-Widera J., Śmieszne minki dla chłopczyka i dziewczynki

Mickiewicz J., Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym

Mickiewicz J., Zaburzenia w czytaniu i pisaniu - rozpoznawanie i reedukacja

Mickiewicz J., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych

N

Nowak J., Ćwiczenia usprawniające mowę u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

O

Opolska T., Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu : przegląd metod pracy korekcyjno-kompensacyjnej

P

Pętlewska H., Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu

Pietniun M., Praca terapeutyczna z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania

R

Rentflejsz-Kuczyk A., Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? Poradnik dla nauczycieli i rodziców

Rocławski B., Poradnik fonetyczny dla nauczycieli

S

Sadowska M., Zmiany zakłóceń głosek w procesie reedukacji osób z afazją

Salikowitz M., Dysleksja i inne trudności w uczeniu się

Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze

Sazon-Brykajło J., Metody terapii niektórych trudności w pisaniu i czytaniu u dzieci dyslektycznych

Skibińska H., Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu

Skorek E., Terapia pedagogiczna

Spionek H., Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka

Spionek H., Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych

Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne

Sprawka R., Graban J., Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat

Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową

Stępkowska Z., Kos B., Pomoce do nauki pisania, czytania i mówienia także dla dzieci dyslektycznych: poradnik do części 1 i 2 dla nauczycieli, terapeutów i rodziców

Stępkowska Z., Kos B., Pomoce do nauki pisania, czytania i mówienia także dla dzieci dyslektycznych. Cz. 1, Układanka obrazkowo-literowa

Stępkowska Z., Kos B., Pomoce do nauki pisania, czytania i mówienia także dla dzieci dyslektycznych. Cz. 2, Rozsypanki literowe, loteryjki obrazkowe sylabowo-wyrazowe

Styczek J., Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego

Szłapa K., Cmokaj, dmuchaj, parskaj chuchaj

Szurmiak M., Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Ś

Świeszewska T., Podstawy pracy terapeutycznej w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych

T

Tomaszewska A., Prawo do nauki dziecka z dysleksja rozwojową w świadomości nauczycieli

Turewicz W., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach I-III

W

Warszewski R., Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji

Wasyluk-Kuś H., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Poradnik nauczyciela – reedukatora

Waszkiewicz E., Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych

Waszkiewicz E., Stymulacja psychomotorycznego rozwoju dzieci 6-8 letnich

Waszkiewicz E., Pracuję z 6–latkiem

Wójtowiczowa J., Logopedyczny zbiór wyrazów

Wszeborowska-Lipińska B., Możliwości i trudności uczenia się młodzieży dyslektycznej, [w] red. Niebrzydowski L. „Edukacja wobec wyzwań i zagrożeń współczesnej cywilizacji

Z

Zakrzewska B., Koncepcja procesu reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu (w młodszym wieku szkolnym)

Zakrzewska B., Moje dziecko źle czyta i pisze

Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu

Zakrzewska B., Głoski miękkie – też łatwe!

Zakrzewska B., Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Zelech W., Zaburzenia czytania i pisania u dzieci afatycznych, głuchych i dyslektycznych

Zwoleńska J., Twórcza kinezjologia w praktyce