POLECAMY

Słownik zdrowia

Sprawdź co oznaczają pojęcia medyczne. W encyklopedii zdrowia dowiesz się jakie są objawy chorób, infekcji, oraz jak się leczyć

Epidemiolog

Epidemiolog zajmuje się wpływem środowiska na zdrowie populacji oraz występowaniem chorób środowiskowych. W tym celu zajmuje się takimi dziedzinami nauki, jak: demografia i biostatystyka. Do zadań lekarza epidemiologa należy ocena stanu zdrowia populacji, ocena czynników wpływających na ten stan zdrowia i zagrożeń zdrowotnych. Do szczególnych zadań epidemiologa należy promocja zdrowia i temat zdrowia publicznego.

Rodzaj specjalizacji: podstawowa specjalność lekarska

Czas trwania specjalizacji: 3 lata

Lekarz epidemiolog posiada bardzo szeroką, ogólną widzę na temat podstawowych przyczyn i mechanizmów występowania problemów zdrowotnych i chorób oraz ich następstw i konsekwencji dla jednostki oraz całego społeczeństwa. Zajmuje się także analizą rozpowszechnienia chorób i tworzeniem bazy danych biostatystycznych.

Jakimi problemami zajmuje się lekarz epidemiolog?

 • ogólną oceną stanu zdrowia populacji,
 • identyfikacją czynników środowiskowych i społecznych wpływających na stan zdrowia określonej populacji,
 • ustalaniem przyczyn chorób, inwalidztwa i zgonów
 • eliminacją czynników szkodliwych dla zdrowia populacji,
 • walką z zagrożeniami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi dla naszego zdrowia,
 • tworzeniem programów polityki prozdrowotnej i innych działań prowadzących do promocji zdrowia,
 • organizowaniem akcji profilaktycznych,
 • działaniem na rzecz zmniejszenia liczby zachorowań i przedwczesnych zgonów,
 • planowaniem badań epidemiologicznych,
 • oceną prac naukowych opisujących czynniki rozwoju chorób,
 • oceną liczby ludności, danych statystycznych dotyczących wieku, płci, zawody, zagrożeń zdrowotnych i stanu zdrowia,
 • planowaniem badań i eksperymentów mających ustalić źródło chorób i populacyjne czynniki ryzyka.

Diagnostyka specjalistyczna

Lekarz epidemiolog uzyskuje informacje i wyciąga wnioski na podstawie analizy:

 • spisów ludności,
 • międzynarodowej klasyfikacji przyczyn chorób, urazów i zgonów
 • statystyki umieralności,
 • statystyk szpitalnych,
 • krajowej rejestracji chorób.

Z tych baz danych uzyskuje się współczynnik urodzeń, współczynnik zgonów, współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik dzietności, oczekiwaną długość życia, współczynnik zachorowań i chorobowości oraz wiele innych.

Do analizy danych stosuje się specjalistyczne metody biostatystyczne, tj.: badania opisowe, badania prospektywne (kohortowe) i badania retrospektywne (kliniczno-kontrolne), badania przekrojowe, badania interwencyjne

Czy potrzebne jest skierowanie do lekarza epidemiologa?

Do epidemiologa potrzebne jest skierowanie.

Objaśnienia:

Demografia – dziedzina zajmująca się życiem ludzkim od momentu narodzin do śmierci, ze szczególnym uwzględnieniem migracji, struktury społecznej, przyrostem naturalnym, rozmieszczeniem przestrzennym i oddziaływaniami społecznymi.

Biostatystyka – dziedzina korzystająca z matematycznych metod statystycznych w celu analizy masowych efektów biologicznych.


Chcesz wiedzieć więcej na temat chorób? Czytaj zdrowie.wieszjak.polki.pl.

Chcesz porozmawiać na temat zdrowia i profilaktyki chorób? Wejdź na commed.polki.pl.

Szukasz lekarza lub placówki medycznej? Skorzystaj w wyszukiwarki rynekmedyczny.polki.pl.