POLECAMY

Słownik zdrowia

Sprawdź co oznaczają pojęcia medyczne. W encyklopedii zdrowia dowiesz się jakie są objawy chorób, infekcji, oraz jak się leczyć

Dysleksja rozwojowa

Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci.

Dysleksja rozwojowa to zaburzenia uczenia się czytania (dysleksja) oraz opanowania poprawnej pisowni (dysortografia), którym często towarzyszy niski poziom graficzny pisma (dysgrafia). Mówi się o dysleksji rozwojowej, gdyż trudności te występują w wieku rozwojowym – w dzieciństwie, już od początku nauki czytania i pisania.

źródło: Bgdanowicz M., Adryjanek A., "Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów"