POLECAMY

Depresja sezonowa

Obniżony nastrój, występujący cyklicznie przez kilka sezonów w określonym porze w roku, który spełnia kryteria diagnostyczne depresji sezonowej.