Ćwiczenia bierne

Są to ćwiczenia wykonywane przy użyciu siły zewnętrznej, która wywołuje określony ruch w układzie kostno-stawowym. Oznacza to, że nie bierze czynnego udziału w rehabilitacji, natomiast druga osoba – najczęściej fizjoterapeuta – wykonuje na nim ćwiczenia.