Choroba afektywna

Choroba dotykająca szeroko pojętą sferę afektywną, tj. jej objawy pojawiają się w sferze nastroju, emocji i aktywności, zakłócając prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Wyróżnia się chorobę afektywną jednobiegunową i dwubiegunową, przewlekłe zaburzenia nastroju (zaburzenia sezonowe (tu: depresja sezonowa), dystymia, cyklotymia), epizody (depresji, manii) i zaburzenia z pogranicza dwóch klasycznie ujmowanych rozpoznań (zaburzenia schizoafektywne).

Objawy choroby afektywnej obejmują  zaburzenia  nastroju, emocji i aktywności, zakłócając a nawet uniemożliwiając nam normalne  funkcjonowanie.

Ze względu na charakter zaburzeń wyróżnia się:

  • chorobę afektywną jednobiegunową – tym mianem można określić depresję
  • chorobę afektywną dwubiegunową – w której epizody depresyjne występują naprzemiennie z maniakalnymi
  • przewlekłe zaburzenia nastroju
  • epizodyczne zaburzenia odpowiadające depresji lub manii
  • zaburzenia schizoafektywne – łączące występowanie stanów typowych zarówno dla schizofrenii, jak i choroby afektywnej.

Leczenie

Polega na łączeniu farmako- i  psychoterapii. Powinno być prowadzone pod okiem psychiatry. Na wizytę do psychiatry nie potrzebujesz skierowania!