POLECAMY

Choroba afektywna

Choroba dotykająca szeroko pojętą sferę afektywną, tj. jej objawy pojawiają się w sferze nastroju, emocji i aktywności, zakłócając prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Wyróżnia się chorobę afektywną jednobiegunową i dwubiegunową, przewlekłe zaburzenia nastroju (zaburzenia sezonowe (tu: depresja sezonowa), dystymia, cyklotymia), epizody (depresji, manii) i zaburzenia z pogranicza dwóch klasycznie ujmowanych rozpoznań (zaburzenia schizoafektywne).