Chirurg szczękowo-twarzowy po stomatologii

Chirurg szczękowo-twarzowy zajmuje się diagnostyką, rozpoznawaniem i chirurgicznym leczeniem chorób tkanek miękkich oraz kości części twarzowej czaszki, szyi i jamy ustnej i stawów skroniowo-żuchwowych. Poza tych chirurg szczękowo-twarzowy zajmuje się chirurgicznym leczeniem stanów przednowotworowych i nowotworów twarzy i szyi. Udziela pomocy w urazach czaszki, twarzy i szczęki. Chirurg szczękowo-twarzowy zajmuje się korekcją wad wrodzonych i nabytych czaszki, twarzy, szczęki i zgryzu. Chirurg szczękowo-twarzowy powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, chirurgii plastycznej, chirurgii urazowej i ortopedii, anestezjologii i intensywnej terapii, krwiodawstwa, otolaryngologii, ortodoncji, okulistyki, neurochirurgii, diagnostyki laboratoryjnej oraz radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

Rodzaj specjalizacji: podstawowa specjalność lekarsko-dentystyczna

Czas trwania specjalizacji: 6 lat

Jakimi chorobami zajmuje się chirurg szczękowo-twarzowy?

Chirurg szczękowo-twarzowy zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób kości i tkanek miękkich części twarzowej czaszki, takimi jak:

 • choroby błony śluzowej jamy ustnej,
 • chorób przyzębia,
 • neuralgie nerwów twarzowych, np. nerwu trójdzielnego,
 • choroby zatok przynosowych, szczególnie zatok szczękowych,
 • skrzywienie przegrody nosa,
 • zapalenie miękkich i twardych części twarzowej czaszki oraz szyi,
 • ropnie i ropowice części twarzowej czaszki,
 • ropnie okołomigdałkowe,
 • torbiele szczęk oraz tkanek miękkich jamy ustnej, twarzy i szyi,
 • torbiele, przetoki i wady rozwojowe twarzowej części czaszki oraz szyi,
 • zesztywnienie, dysfunkcja oraz innych chorób stawów skroniowo-żuchwowych,
 • wady twarzy, szczęki, narządu żucia oraz wady zgryzu: wrodzone oraz nabyte,
 • rozszczepy twarzy i podniebienia,
 • choroby ślinianek, w tym nowotwory gruczołów ślinowych,
 • uszkodzenia narządu wzroku i nerwu wzorkowego wynikające z uszkodzenia, złamania lub urazu oczodołu,
 • urazy mózgowej i twarzowej części czaszki,
 • pourazowe uszkodzenie gałki ocznej, powiek, dróg łzowych,
 • urazy zębów i wyrostka zębodołowego,
 • urazy gardła i krtani,
 • złamania szkieletu czaszkowotwarzowego, twarzoczaszki, oczodołu, kości nosa, kości jarzmowej, łuków jarzmowych, żuchwy lub szczęki, wyrostka kłykciowego żuchwy oraz powikłania tych złamań,
 • stany przedrakowe, nowotwory łagodne i złośliwe jamy ustnej, szczęk, tkanek miękkich twarzy i szyi oraz części twarzowej czaszki,
 • rak krtani i gardła.

Chirurg szczękowo-twarzowy zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób z zakresu chirurgii ogólnej, traumatologii i neurochirurgii, takimi jak:

 • ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa,
 • wstrząs,
 • nagłe zatrzymanie krążenia,
 • urazy kręgosłupa i kończyn,
 • urazy klatki piersiowej,
 • ostre choroby jamy brzusznej,
 • krwawienia z górnych dróg oddechowych,
 • ostra niedrożność górnych dróg oddechowych,
 • urazy klatki piersiowej,
 • ostry brzuch,
 • ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
 • krwotok z przewodu pokarmowego,
 • urazy naczyń, krwotoki,
 • niedokrwienie kończyn dolnych,
 • złamania kości sklepienia czaszki,
 • krwiaki wewnątrzczaszkowe (nadtwardówkowe, podtwardówkowe, śródmózgowe),
 • guzy przedniego dołu czaszki wymagające leczenia chirurgicznego,
 • pourazowe uszkodzenia opon mózgu z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego.

Zabiegi specjalistyczne wykonywane przez chirurga szczękowo-twarzowego:

 • znieczulenie nasiękowe i regionalne,
 • nacięcie i drenaż ropni zewnętrznych twarzy i szyi,
 • trepanacja czaszki,
 • wycięcie guzów podstawy przedniego dołu czaszki,
 • intubacja nosowo-tchawicza,
 • intubacja ustno-tchawicza,
 • tracheotomia, tracheostomia,
 • nakłucie i drenaż opłucnej,
 • resekcja żuchwy, szczęki lub innych części twarzoczaszki (najczęściej z powodu nowotworów),
 • zabiegi rekonstrukcyjne: rozszczepu warg i podniebienia, ubytków części twarzowej czaszki, - pourazowych deformacji twarzoczaszki,
 • osteosynteza stabilna w złamaniach żuchwy,
 • chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy,
 • chirurgiczne leczenie złamania szczęk,
 • chirurgiczne leczenie złamań jarzmowo-szczękowo-oczodołowych,
 • rekonstrukcja oczodołu z użyciem przeszczepów lub wszczepów,
 • chirurgiczne leczenie raka wargi dolnej,
 • resekcja szczęki z powodu nowotworów,
 • resekcja żuchwy,
 • leczenie chirurgiczne morfologicznych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych,
 • rekonstrukcja żuchwy z użyciem przeszczepów autogennych,
 • rekonstrukcja oczodołu,
 • rekonstrukcja tkanek miękkich jamy ustnej, skóry i powłok twarzy za pomocą plastyki miejscowej, przeszczepów skórno-naskórkowych, skórnych oraz płatów skórno-mięśniowych i mięśniowych,
 • mikrochirurgiczne zespolenie naczyń,
 • wycięcie ślinianek (głównie w przebiegu nowotworów),
 • usunięcie węzłów chłonnych szyjnych w leczeniu nowotworów złośliwych,
 • leczenie wytrzeszczu,
 • enukleacja gałki ocznej,
 • limfadenektomia (wycięcie węzłów chłonnych i naczyń chłonnych) w obrębie twarzy, jamy istnej lub szyi,
 • radykalne usunięcie szyjnych węzłów chłonnych,
 • leczenie próchnicy zębów: mlecznych i stałych,
 • leczenie chorób miazgi zębów mlecznych oraz zapaleń tkanek okołowierzchołkowych zębów mlecznych,
 • usuwanie złogów nazębnych,
 • ekstrakcje zębów,
 • leczenie chirurgiczne ropni zębopochodnych,
 • operacyjne leczenie utrudnionego wyrzynania zębów mądrości oraz zębów zatrzymanych,
 • leczenie urazów zębów i wyrostka zębodołowego,
 • resekcja wierzchołka korzenia zęba.
 • naprawa złamanej płyty protezy ruchomej.

Diagnostyka specjalistyczna

Chirurg szczękowo-twarzowy korzysta głównie z diagnostyki obrazowej, bazującej na zdjęciach z rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz zdjęć rentgenowskich zewnątrzustnych: zębowych, zgryzowych, zgryzowo-skrzydłowych, zatok obocznych nosa oraz profilowego czaszki. Tkanki miękkie twarzy i szyi można badań również przy pomocy USG.

Czy do chirurga szczękowo-twarzowego potrzebne jest skierowanie?

Do chirurga szczękowo-twarzowego potrzebne jest skierowanie.


Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj artykuły na zdrowie.wieszjak.polki.pl.

Podziel się swoim doświadczeniem z innymi internautami? Wejdź na commed.polki.pl.

Szukasz lekarza lub placówki medycznej? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki na rynekmedyczny.polki.pl.