Chirurg szczękowo-twarzowy

Chirurg szczękowo-twarzowy zajmuje się diagnostyką, rozpoznawaniem i chirurgicznym leczeniem chorób części twarzowej czaszki, tkanek miękkich twarzy, szyi i jamy ustnej. Chirurg szczękowo-twarzowy zajmuje się leczeniem wad wrodzonych czaszki (części twarzowej) i szyi, urazowych deformacji i złamań twarzoczaszki oraz diagnostyką i leczeniem nowotworów i stanów przednowotworowych: jamy ustnej, szczęki, twarzy i szyi. Poza dokładną znajomością budowy i fizjologii części twarzowej czaszki, musi posiadać ogólną wiedzę z zakresu: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii urazowej i ortopedii, neurochirurgii, okulistyki, otolaryngologii, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, protetyki i stomatologii dziecięcej.

Chirurg szczękowo-twarzowy robi to wszystko, czym zajmuje się specjalista z zakresu stomatologii chirurgicznej, a także wiele, wiele więcej. Do jego zadań należy bowiem zarówno diagnostyka jak i leczenie chorób tkanek miękkich i kości twarzoczaszki.

Jakimi chorobami zajmuje się chirurg szczękowo-twarzowy?

Należą do nich np.

 • choroby błony śluzowej jamy ustnej,
 • chorób przyzębia,
 • neuralgie nerwów twarzowych, np. nerwu trójdzielnego,
 • choroby zatok szczękowych,
 • skrzywienie przegrody nosa,
 • zapalenie miękkich i twardych części twarzowej czaszki oraz szyi,
 • ropnie części twarzowej czaszki,
 • ropnie okołomigdałkowe,
 • torbiele szczęk oraz tkanek miękkich jamy ustnej, twarzy i szyi,
 • choroby stawów skroniowo-żuchwowych,
 • wady twarzy, szczęki, narządu żucia oraz wady zgryzu: wrodzone oraz nabyte,
 • choroby ślinianek,
 • zesztywnienie oraz dysfunkcja stawów skroniowo-żuchwowych,
 • złamania twarzoczaszki, oczodołu, kości jarzmowej, żuchwy lub szczęki oraz powikłania tych złamań,
 • złamanie kości nosa,
 • uszkodzenia narządu wzroku i nerwu wzorkowego wynikające z uszkodzenia, złamania lub urazu oczodołu,
 • pourazowe uszkodzenie gałki ocznej, powiek, dróg łzowych,
 • urazy nosa, gardła i krtani,
 • stany przedrakowe, nowotwory łagodne i złośliwe jamy ustnej, szyi oraz części twarzowej czaszki,
 • rak krtani i gardła.

Zabiegi specjalistyczne wykonywane przez chirurga szczękowo-twarzowego to np. :

 • znieczulenie nasiękowe i regionalne,
 • nacięcie i drenaż ropni zewnętrznych twarzy i szyi,
 • trepanacja czaszki,
 • wycięcie guzów podstawy przedniego dołu czaszki,
 • intubacja nosowo-tchawicza,
 • intubacja ustno-tchawicza,
 • tracheotomia, tracheostomia,
 • resekcja żuchwy, szczęki lub innych części twarzoczaszki (najczęściej z powodu nowotworów),
 • zabiegi rekonstrukcyjne: rozszczepu warg i podniebienia, ubytków części twarzowej czaszki, pourazowych deformacji twarzoczaszki,
 • leczenie chirurgiczne morfologicznych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych,
 • rekonstrukcja żuchwy z użyciem przeszczepów autogennych,
 • rekonstrukcja oczodołu,
 • rekonstrukcja tkanek miękkich jamy ustnej, skóry i powłok twarzy za pomocą plastyki miejscowej, przeszczepów skórno-naskórkowych, skórnych oraz płatów skórno-mięśniowych i mięśniowych,
 • mikrochirurgiczne zespolenie naczyń,
 • wycięcie ślinianek (głównie w przebiegu nowotworów),
 • usunięcie węzłów chłonnych szyjnych w leczeniu nowotworów złośliwych,
 • leczenie wytrzeszczu,
 • enukleacja gałki ocznej,
 • limfadenektomia (wycięcie węzłów chłonnych i naczyń chłonnych) w obrębie twarzy, jamy istnej lub szyi,
 • radykalne usunięcie szyjnych węzłów chłonnych,
 • leczenie próchnicy zębów: mlecznych i stałych,
 • leczenie chorób miazgi zębów mlecznych oraz zapaleń tkanek okołowierzchołkowych zębów mlecznych,
 • usuwanie złogów nazębnych,
 • ekstrakcje zębów,
 • leczenie chirurgiczne ropni zębopochodnych,
 • leczenie chirurgiczne utrudnionego wyrzynania zębów mądrości oraz zębów zatrzymanych,
 • leczenie urazów zębów i wyrostka zębodołowego,
 • naprawa złamanej płyty protezy ruchomej.

Diagnostyka specjalistyczna

Chirurg szczękowo-twarzowy korzysta głównie z diagnostyki obrazowej, bazującej na zdjęciach z rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz zdjęć rentgenowskich zewnątrzustnych: zębowych, zgryzowych, zgryzowo-skrzydłowych, zatok obocznych nosa oraz profilowego czaszki. Tkanki miękkie twarzy i szyi można badań również przy pomocy USG.

Czy do chirurga szczękowo-twarzowego potrzebne jest skierowanie?

Do chirurga szczękowo-twarzowego potrzebne jest skierowanie.