POLECAMY

Słownik zdrowia

Sprawdź co oznaczają pojęcia medyczne. W encyklopedii zdrowia dowiesz się jakie są objawy chorób, infekcji, oraz jak się leczyć

Chirurg stomatologiczny

Chirurg stomatologiczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem chirurgicznym oraz farmakologicznym chorób zębów, wyrostka zębodołowego, tkanek miękkich jamy ustnej, kości szczęk i żuchwy oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Specjalista z chirurgii stomatologicznej zajmuje się ponadto leczeniem urazów szczękowo-twarzowych. Chirurg stomatologiczny prowadzi profilaktykę, diagnostykę i leczenie stanów przednowotworowych i nowotworów jamy ustnej, kości twarzoczaszki i stawów skroniowo-żuchwowych.

Rodzaj specjalizacji: podstawowa specjalność lekarska

Czas trwania specjalizacji: 30 miesięcy (2,5 roku)

Chirurg stomatologiczny powinien posiadać ponadto ogólną wiedzę z zakresu ortodoncji, periodontologii, protetyki, chirurgii szczękowo-twarzowej, radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, anestezjologii i intensywnej terapii, neurochirurgii, chirurgii urazowej i ortopedii, chirurgii plastycznej, otolaryngologii, okulistyki, orzecznictwa medycznego, onkologii klinicznej, chirurgii stomatologicznej.

Jakimi chorobami zajmuje się chirurg stomatologiczny?

Chirurg stomatologiczny powinien posiadać wiedzę ogólnomedyczną z zakresu:

 • stanów zagrożenia życia.
 • postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia,
 • leczenia ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej,
 • leczenia wstrząsu,
 • zasad postępowania w ostrych pourazowych krwawieniach z górnych dróg oddechowych,
 • zasad postępowania w ostrej niedrożności górnych dróg oddechowych,
 • leczenia ostrych chorób nosa i gardła,
 • urazów klatki piersiowej,
 • różnicowania i leczenia przyczyn ostrego brzucha,
 • leczenia krwotoku z przewodu pokarmowego
 • złamań kości sklepienia i podstawy czaszki,
 • urazów ośrodkowego układu nerwowego,
 • krwiaków wewnątrzczaszkowych (nadtwardówkowe, podtwardówkowe, śródmózgowe),
 • złamań kości twarzowej części czaszki,
 • pourazowych uszkodzeń narządu wzroku, gałki ocznej, powiek, dróg łzowych i nerwu wzrokowego.

Chirurg stomatologiczny posiada szczegółową wiedzę na temat chorób twarzoczaszki, tkanek miękkich twarzy, jamy ustnej i szyi, tj.:

 • choroby przyzębia,
 • choroby stawu skroniowo-żuchwowego,
 • torbiele, przetoki i wady rozwojowe twarzowej części czaszki oraz szyi,
 • choroby gruczołów ślinowych: kamica przewodów śliniankowych, zapalenie ślinianek, nowotwory ślinianek,
 • stany zapalne tkanek miękkich twarzy, ropnie i ropowice twarzowej części czaszki i szyi,
 • wrodzone i nabyte wady twarzy, szczęki i zgryzu,
 • stany przednowotworowe i nowotwory złośliwe jamy ustnej, szczęk oraz twarzowej części czaszki,
 • nowotwory zębopochodne oraz zmiany nowotworopodobnych jamy ustnej oraz szczęk,
 • urazy twarzy i twarzowej części czaszki,
 • leczenie protetyczne wymagające zabiegów chirurgicznych,
 • zabiegi implantacji stomatologicznej,
 • rehabilitacja po zabiegach operacyjnych na jamie ustnej i twarzowej części czaszki.

Chirurg stomatologiczny zajmuje się również innymi chorobami stomatologicznymi, tj.:

 • choroby błony śluzowej jamy ustnej,
 • choroby przyzębia,
 • parodontoza i inne parodontopatie,
 • choroby i zaburzenia czynnościowe stawu skroniowo- żuchwowego,
 • wady zgryzu,
 • morfologiczne wady szczęki, twarzy i zgryzu,
 • choroby rozszczepowi (rozszczep podniebienia i twarzy),
 • choroby zatok szczękowych,
 • złamanie żuchwy,
 • złamanie oczodołu,
 • złamanie wyrostka kłykciowego żuchwy,
 • złamanie szczęk,
 • złamanie kości jarzmowej,
 • rak wargi dolnej,
 • nowotwór szczęki.

Zabiegi specjalistyczne wykonywane przez chirurga stomatologicznego:

 • chirurgiczne usuwanie zębów: mlecznych, stałych jednokorzeniowych, stałych wielokorzeniuowych, zatrzymanych,
 • resekcja wierzchołka korzenia zęba,
 • plastyka wyrostka zębodołowego,
 • chirurgiczne leczenie chorób przyzębia,
 • nacięcie i drenaż ropni zębopochodnych: wewnątrzustnych oraz zewnątrzustnych,
 • wyłuszczenie torbieli zębopochodnej kości szczęk,
 • plastyka połączenia ustno-zatokowego w chorobach zatok przynosowych,
 • usunięcie kamieni z przewodu wyprowadzającego ślinianki podżuchwowej,
 • usunięcie torbieli małych gruczołów ślinowych,
 • usunięcie nadziąślaka,
 • chirurgiczno-ortopedyczne leczenie złamania szczęk,
 • chirurgiczne oraz zachowawczo-ortopedyczne leczenie złamań zębów oraz wyrostka zębodołowego,
 • chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy,
 • osteosynteza stabilna w złamaniach żuchwy,
 • rekonstrukcja żuchwy z użyciem przeszczepów autogennych,
 • rekonstrukcja oczodołu z użyciem przeszczepów lub wszczepów,
 • chirurgiczne leczenie raka wargi dolnej z rekonstrukcją,
 • rekonstrukcji tkanek miękkich jamy ustnej za pomocą plastyki miejscowej, przeszczepów błony śluzowej, jamy ustnej oraz skóry,
 • rekonstrukcja czaszki po rozległych ubytkach twarzowej części czaszki z użyciem płatów i przeszczepów,
 • zabiegi rekonstrukcyjne zniekształceń porozszczepowych,
 • wieloetapowe rekonstrukcje tkanek miękkich i kości z użyciem materiału własnego oraz implantów,
 • wstawianie wszczepów zębowych,
 • sterowana regeneracja kości wyrostka zębodołowego,
 • chirurgiczne leczenie nowotworów łagodnych i zmian guzopodobnych jamy ustnej oraz twarzowej części czaszki,
 • resekcja szczęki z powodu nowotworów,
 • częściowa resekcja żuchwy z powodu nowotworów,
 • trepanacja czaszki
 • przygotowanie wyrostka zębodołowego do założenia wszczepów śródkostnych,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 • znieczulenie nasiękowe, przewodowe i regionalne,
 • trepanacja czaszki,
 • wycięcie guzów podstawy przedniego dołu czaszki,
 • intubacja nosowo-tchawicza,
 • intubacja ustno-gardłowa i ustno-tchawicza,
 • tracheotomia, tracheostomia,
 • nakłucie i drenaż opłucnej.

Diagnostyka specjalistyczna

Chirurg stomatologiczny musi sięgać po diagnostykę specjalistyczną w zakresie radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Należą do niej zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne (zębowe, zgryzowe, zgryzowo-skrzydłowe, pantomograficzne) oraz zewnątrzustne (zatok obocznych nosa, telerengenogramy czaszki). Diagnostyka uzupełniana jest bardzo dokładnymi badaniami, takimi jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badanie USG i sialografia.

Czy do chirurga stomatologicznego potrzebne jest skierowanie?

Do chirurga stomatologicznego potrzebne jest skierowanie.

Chcesz się porozmawiać z innymi użytkownikami? Skorzystaj z forum commed.polki.pl.

Szukasz lekarza lub placówki medycznej? Skorzystaj z wyszukiwarki na Rynku medycznym.