Chirurg stomatologiczny

Chirurg stomatologiczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem chirurgicznym oraz farmakologicznym chorób zębów, wyrostka zębodołowego i tkanek miękkich jamy ustnej, kości szczęk i żuchwy oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Prowadzi także profilaktykę, diagnostykę i leczenie stanów przednowotworowych i nowotworów jamy ustnej.

Chirurg stomatologiczny, czy też stomatolog ze specjalizacją chirurga zajmuje się  diagnozowaniem i operacyjnym leczeniem zmian w obrębie jamy ustnej, bez ingerencji w kości twarzoczaszki (ten ostatni, szerszy zakres leży w kompetencjach chirurga szczękowego).

Chirurg stomatologiczny – oprócz wiedzy ze swojej specjalizacji powinien posiadać także ogólną wiedzę z zakresu ortodoncji, periodontologii, protetyki, chirurgii szczękowo-twarzowej, radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, anestezjologii i intensywnej terapii, neurochirurgii, chirurgii urazowej i ortopedii, chirurgii plastycznej, otolaryngologii, okulistyki, orzecznictwa medycznego, onkologii klinicznej, chirurgii stomatologicznej.

Przykładowe problemy jakimi  zajmuje się chirurg stomatologiczny

  • Ekstrakcje zębów czyli usuwanie zębów: stałych (w tym ósemek) oraz mlecznych
  • Chirurgiczne usuwanie zębów zatrzymanych, np. niewyrzniętych ósemek
  • Chirurgiczne odsłanianie zębów zatrzymanych (niewyrzniętych)
  • Implanty ortodontyczne
  • Podcinanie wędzidełek – podjęzykowego, wargi górnej i wargi dolnej
  • Resekcja wierzchołka korzenia zęba
  • Plastyka dziąseł
  • Usuwanie torbieli
  • Odbudowy kostne
  • Hemisekcja czyli usuwanie jednego z korzeni zębów wraz z częścią korony zęba

Diagnostyka specjalistyczna

Chirurg stomatologiczny musi sięgać po diagnostykę specjalistyczną w zakresie radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Należą do niej zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne (zębowe, zgryzowe, zgryzowo-skrzydłowe, pantomograficzne) oraz zewnątrzustne (zatok obocznych nosa, telerengenogramy czaszki).

Szukasz lekarza lub placówki medycznej?

Skorzystaj z wyszukiwarki na Rynku medycznym.