Chirurg klatki piersiowej/ torakochirurg

Chirurg klatki piersiowej/ torakochirurg w trakcie specjalizacji uczy się operacyjnych metod leczenia chorób klatki piersiowej ze szczególnym uwzględnieniem chorób płuc, chorób nowotworowych, śródpiersia, przepony, przełyku i ściany klatki piersiowej. Poza wiedzą specjalizacyjną dotyczącą chorób klatki piersiowej, torakochirurg musi posiadać również wiedzę z zakresu chirurgii ogólnej, intensywnej terapii i postępowania w stanach zagrożenia życia.

Rodzaj specjalizacji: podstawowa specjalność lekarska

Czas trwania specjalizacji: 5 lat

Jakimi chorobami zajmuje się chirurg klatki piersiowej?

Chirurg klatki piersiowej zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób klatki piersiowej, takich jak:

 • uszkodzenia tchawicy i przełyku,
 • obrażenia i urazy tchawicy oraz dużych oskrzeli,
 • rak płuca,
 • nowotwory śródpiersia,
 • choroby opłucnej: rak, krwiaki, odma,
 • chorobami przełyku: zaburzeniami motoryki, achalazją, rakiem przełyku, oparzeniami, uchyłkami,
 • złamaniami żeber,
 • leczeniem operacyjnym wad rozwojowych ścian klatki piersiowej.

Chirurg klatki piersiowej zajmuje się intensywną terapią i leczeniem stanów zagrożenia życia, m.in.:

 • leczeniem ran i obrażeń,
 • uzupełnianiem krwi i leczenie krwiozastępcze,
 • leczeniem ostrych chorób jamy brzusznej zagrażających życiu (w tym niedrożność mechaniczna i porażenna, uwięźnięcie przepukliny, zapalenie otrzewnej),
 • przygotowaniem pacjenta do operacji w trybie natychmiastowym,
 • rozpoznaniem i leczeniem krwotoków,
 • leczeniem urazów głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej ze szczególnym uwzględnieniem leczenia uszkodzenia wielonarządowego,
 • leczeniem złamań zamkniętych i otwartych kości,
 • leczeniem mnogich obrażeń ciała różnego rodzaju (jednoczesne oparzenia, złamania, uszkodzenia narządów),
 • nawadnianiem, uzupełnianiem płynów,
 • leczeniem wstrząsów,
 • resuscytacją,
 • prowadzaniem sztucznej wentylacji.

Chirurg klatki piersiowej zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób płuc:

 • niewydolności oddechowej,
 • gruźlicy płuc,
 • nowotworów płuc i oskrzeli,
 • przewlekłych chorób płuc prowadzących do zniszczenia tkanki płucnej (POChP, obturacyjnych chorób płuc), które wymagają leczenia operacyjnego.

Chirurg klatki piersiowej zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób serca i naczyń, tj.:

 • obrażeń serca i dużych naczyń klatki piersiowej,
 • zaburzeń rytmu serca,
 • ciężkich chorób sercopochodnych, w tym wstrząsu kardiogennego,
 • wad serca: nabytych i wrodzonych,
 • choroby niedokrwiennej serca,
 • tętnika aorty piersiowej,
 • choroby zakrzepowo-zatorowej,
 • stopy cukrzycowej,
 • miażdżycy tętnic,
 • tętniaków aorty brzusznej,
 • profilaktyką przeciwzakrzepową,
 • kontrolą i normalizacją wskaźników krzepnięcia,
 • postępowaniem ratującym życie w przypadku tamponady osierdzia, nakłucie worka osierdziowego.

Chirurg klatki piersiowej zajmuje się także chorobami nowotworowymi:

 • leczeniem operacyjnym nowotworów klatki piersiowej,
 • przeprowadzaniem chemioterapii i radioterapii nowotworów.

Z jakimi dolegliwościami należy udać się do chirurga klatki piersiowej?

Do gabinetu chirurga klatki piersiowej możemy udać się, jeżeli doznaliśmy urazu lub w inny sposób powstała u nas rana. Torakochirurg opracuje chirurgicznie ranę, wytnie ciało obce z rany, wykona nacięcie ropnia, zastrzału, zanokcicy oraz nastawi i unieruchomi złamanie. Pomocy u chirurga mogą także szukać osoby ze stopą cukrzycową. Chirurg wykonuje także drenaż w przypadku ropniaka, krwiaka czy odmy.

Do chirurga klatki piersiowej powinny się udać osoby w ciężkim stanie, u których istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich chorób, tj. niedrożność przewodu pokarmowego, zapalenie wyrostka robaczkowego. Chirurg ocenia stan pacjenta na podstawie objawów, badania pacjenta, USG brzucha i zdjęcia rentgenowskiego jamy brzusznej.

Diagnostyka specjalistyczna

Torakochirurg w swojej pracy korzysta z wysoce specjalistycznych badań, takich jak:

 • angiografia płucna, arteriografia,
 • tomografia komputerowa (TK),
 • rezonans magnetyczny (MRI),
 • ultrasonografia (USG),
 • bronchoskopia,
 • nakłucie i biopsja opłucnej,
 • biopsja przezoskrzelowa,
 • biopsja tkanki płucnej,
 • scyntygrafia,
 • badania histopatologiczne,
 • biopsja szpiku,
 • gastroskopia.

Czy do chirurga klatki piersiowej potrzebne jest skierowanie?

Do chirurga klatki piersiowej potrzebne jest skierowanie.


Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj serwis chirurgia.wieszjak.polki.pl.

Szukasz wsparcia? Wejdź na forum commed.polki.pl.

Szukasz lekarza lub placówki medycznej? Skorzystaj z wyszukiwarki rynekmedyczny.polki.pl.