Chirurg dziecięcy

Chirurg dziecięcy to specjalista zajmujący się diagnozowaniem oraz leczeniem operacyjnym dzieci z chorobami narządów wewnętrznych, czyli tkanek miękkich, mięśni, tkanki podskórnej oraz skóry.

Chirurg dziecięcy zajmuje się leczeniem operacyjnym chorób dziecięcych, takich jak np.:

 • wrodzona niedrożność przełyku, dwunastnicy, jelita
 • wrodzona niedrożność odbytu i odbytnicy
 • choroba Hirschsprunga
 • przepuklina przeponowa
 • wytrzewienie wrodzone i przepuklina pępowinowa
 • niedokonany lub nieprawidłowy zwrot jelit
 • smółkowe zapalenie otrzewnej, niedrożność smółkowa
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • wodogłowie
 • niedrożność dróg żółciowych
 • torbiele dróg żółciowych
 • przerostowe zwężenie odźwiernika
 • przetoki i torbiele szyi: boczne i pośrodkowe
 • kręcz szyi
 • niedrożność przewodu pokarmowego różnego pochodzenia (w tym wgłobienie)
 • rozszczep wargi i podniebienia
 • palcozrost
 • palce dodatkowe

Wykonuje też takie zabiegi jak:

 • chirurgiczne opracowanie rany
 • usunięcie ciała obcego z rany
 • nacięcie i drenaż ropnia
 • opracowanie chirurgiczne zastrzału, zanokcicy, paznokcia wrastającego
 • nastawienie złamania kości
 • założenie wyciągu szkieletowego za kończynę
 • leczenie złamań u dzieci (zachowawcze, wyciągowe i operacyjne)
 • leczenie urazów czaszkowo-mózgowych
 • leczenie urazów wielomiejscowych i wielonarządowych
 • diagnostyczne lub lecznicze nakłucie jamy stawowej
 • nakłucie opłucnej, drenaż jamy opłucnowej
 • tracheostomia
 • leczenie operacyjne przepuklin: brzusznej, pachwinowej, pępkowej
 • odcinkowe wycięcie jelita i zespolenie
 • usuniecie wyrostka robaczkowego
 • colostomia (wytworzenie odbytu sztucznego przez wykonanie przetoki odbytniczo-skórnej)
 • ileostomia (wytworzenie przetoki między jelitem cienkim a powłokami brzusznymi),
 • usunięcie pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia)
 • usunięcie torbieli: krezki, sieci, jajnika, uchyłka Meckela
 • gastrostomia (wykonanie przetoki żołądokowo-skórnej)
 • wycięcie śledziony (operacyjne lub laparoskopowe)
 • operacje wykonywane techniką laparotomii z różnych wskazań
 • resekcja części nerki lub jej usunięcie całkowite
 • operacyjne leczenie odpływów moczowodowych u dzieci
 • wytworzenie przetoki nerkowo-skórnej i moczowodowo-skórnej
 • cystostomia (wytworzenie przetoki między pęcherzem moczowym w powłoką brzuszną)
 • endoskopowe zabiegi urologiczne
 • wycięcie tkanek martwiczych skóry (necrectomia) i przeszczep skórno-naskórkowy
 • plastyka blizn skórnych
 • usunięcie zmian na skórze, w tkance podskórnej
 • wycięcie torbieli skórzastej
 • wycięcie znamienia barwnikowego
 • operacyjne pobranie materiału do badania ze skóry, tkanki podskórnej, mięśnia, kości
 • pobranie węzła chłonnego
 • pobranie materiału do badania poprzez biopsję aspiracyjną cienkoigłową

Chirurg dziecięcy zajmuje się też leczeniem takich chorób występujących jedynie u chłopców,  jak:

 • wodniak jądra
 • wodniak powrózka nasiennego
 • żylaki powrózka nasiennego
 • plastyka napletka, leczenie stulejki
 • orchidopeksja
 • spodziectwo
 • operacja skrętu jądra i przydatków

Do chirurga dziecięcego potrzebne jest skierowanie.

Szukasz lekarza lub placówki medycznej? Skorzystaj w wyszukiwarki na rynekmedyczny.polki.pl