Carl Rogers i Abraham Maslow

Pionierzy psychologii humanistycznej, twórcy koncepcji wychowania bezstresowego.

więcej na ten temat -->