Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC)

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BAC) to inwazyjne badanie, którego celem jest pobranie tkanek do badania histopatologicznego lub cytologicznego pod kontrolą USG.

Wykonuje się ją głównie w diagnostyce zmian tarczycy, wątroby oraz piersi po wykryciu zmian metodami nieiwazyjnymi. Jej celem jest określenie rodzaju oraz stopnia zmian w narządzie (czy są to zmiany łagodne, czy złośliwe), czyli to samo, co w BAC, czyli biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej.

W trakcie badania lekarz wkłuwa się cienką igłą w zmienione chorobowo miejsce i zasysa stamtąd fragment tkanki do strzykawki.

Zarówno BAC jak i BACC są to więc badania inwazyjne. Zasadnicza różnica miedzy tymi badaniami polega jednak na tym, że igła do pobrania materiału do badań jest wbijana bardzo precyzyjnie w wybrane miejsce, ponieważ lekarz przeprowadza wkłucie pod kontrolą USG i w trakcie badania może zmienić miejsce, skąd pobiera materiał do analizy. 

Zobacz, jak klasyfikujemy zmiany nowotworowe

Oprócz biopsji cienkoigłowej wykonuje się:

  • Biopsję cienkoigłową celowaną (BACC)
  • Biopsję gruboigłową
  • Biopsje wycinkową
  • Biopsję wiertarkową
  • Biopsję rysową