Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC)

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) – inaczej nazywana punkcją to inwazyjne badanie, którego celem jest pobranie tkanek do badania histopatologicznego lub cytologicznego.

Wykonuje się ją głównie w diagnostyce zmian tarczycy, wątroby oraz piersi po wykryciu zmian metodami nieiwazyjnymi, takimi jak guzki tarczycy czy guzki w piersi. Celem BAC jest określenie rodzaju oraz stopnia zmian w narządzie. 

Zobacz, jakie są inne metody diagnozowania guzków tarczycy

Celem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej jest określenia rodzaju oraz stopnia zmian w narządzie (czy są to zmiany łagodne, czy złośliwe).

W trakcie badania lekarz wkłuwa się cienką igłą w zmienione chorobowo miejsce i zasysa stamtąd fragment tkanki do strzykawki.

Oprócz biopsji cienkoigłowej wykonuje się:

  • Biopsję cienkoigłową celowaną (BACC)
  • Biopsję gruboigłową
  • Biopsje wycinkową
  • Biopsję wiertarkową
  • Biopsję rysową

Zobacz, czym różni się BAC od BACC