Biofeedback

Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) jest metodą rehabilitacyjną polegającą na nauce własnych reakcji na odpowiednie bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Celem terapii jest nauka kontroli nad czynnościami, na które wcześniej nie mieliśmy wpływu i których byliśmy nieświadomi. Terapia odbywa się przy wykorzystaniu komputera, który rejestruje i pokazuje pacjentowi jego fale mózgowe w zależności od wykonywanych czynności.