Bezstresowe wychowanie

Teoria autorstwa Carla Rogersa i Abrahama Maslowa, której podstawowym celem było stworzenie takiego stylu wychowania oraz takiej szkoły, które nie będą w żaden sposób ograniczać rozwoju dziecka.

więcej na ten temat -->