POLECAMY

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego polega na pobraniu od pacjenta płynu mózgowo-rdzeniowego. Pobranie to następuje poprzez wkłucie igły punkcyjnej do kanału kręgowego (przestrzeni podpajęczynówkowej). Badanie to wykonuje się w przypadku zapalenia opon mózgowych, krwotoku podpajęczynówkowego, zapalenia rdzenia i korzeni rdzeniowych, chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego.