Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego to ocena właściwości fizycznych, biologicznych oraz chemicznych płynu wypełniającego komory mózgu, przestrzeń podpajęczynówkową wokół mózgu oraz rdzeń kręgowy.

Jego celem jest potwierdzenie bądź wyeliminowanie chorób ośrodkowego układu nerwowego, głównie:

Zobacz też inne, czasami mało znane choroby układu nerwowego

Ok. 5 ml płynu mózgowo-rdzeniowego najczęściej pobiera się za pomocą igły punkcyjnej, którą lekarz wkłuwa się do kanału rdzeniowego miedzy trzecim a czwartym kręgiem lędźwiowym. Płyn można pobrać także z potylicy. Miejsce nakłucia można znieczulić. Badanie jest nieprzyjemne, pacjent odczuwa po nim często nudności i zawroty głowy.

Pierwsze informacje daje już zabarwienie płynu, np. czerwonawe wskazuje na obecność krwi, mleczno-żółtawe na obecność ropy.