Badania prenatalne

Badania prenatalne to wszystkie badania (nieinwazyjne oraz inwazyjne) , które można wykonać dziecku jeszcze w łonie matki, aby ocenić jego rozwój.

Do diagnostyki prenatalnej zaliczamy zarówno badania nieinwazyjne, jak na przykład USG, badania krwi, jak i inwazyjne, np. amniopunkcję, biopsję trofoblastu i kordocentezę

Badania prenatalne pozwalają wykryć:

  • Choroby związane z chromosomowymi odchyleniami od normy, np. zespoły Downa, Pataua, Edwardsa czy Klinefeltera
  • Wady kardiologiczne, np. wrodzone wady serca
  • Wady rozwojowe, m.in. anemia, niedokrwistość sierpowata, wady w układzie moczowo-płciowym czy ośrodkowym układzie nerwowym.

Badania prenatalne powinno się wykonywać rutynowo u kobiet po 40. roku życia, które rodzą swoje pierwsze dziecko. Wzrasta wtedy ryzyko wad genetycznych, np. rozwoju zespołu Downa. Na badanie prenatalne powinny być też kierowane wszystkie kobiety, u których wykryto niepokojące wyniki rutynowych badań, np. usg lub wystąpiły choroby i uszkodzenia płodu w poprzednich ciążach.

Aby wykonać badania prenatalne na NFZ należy spełnić określone warunki. 

Badania prenatalne służą głównie do wczesnego wykrycia wad płodu i jak najwcześniejszego podjęcia leczenia. Dzięki nowoczesnej medycynie istnieje nawet możliwość wykonywania operacji w łonie matki.

Jeśli wyniki badań prenatalnych wskazują, że płód jest mocno i nieodwracalnie uszkodzony i może być zagrożeniem dla zdrowia i życia dziecka czy matki, ma ona prawo do aborcji. Warunki podjęcia takiej decyzji szczegółowo reguluje polskie prawo. 

Zobacz wykaz placówek wykonujących badania prenatalne