Astygmatyzm

Wada wzroku będąca wynikiem zaburzonej kulistości oka, jeden z wymiarów rogówki wysokość lub szerokość jest większy od drugiego, a wymiary te powinny być równe, w wyniku tej deformacji światło skupiane na siatkówce ulega rozmyciu w jednym z kierunków, co powoduje, że widzenie jest nieostre.

Wyróżniamy różne rodzaje astygmatyzmu, np. astygmatyzm skośny, prosty, regularny i nieregularny. Jego objawy to:

  • zamglone widzenie,
  • czołowe bóle głowy,
  • uczucie zmęczenia oczu,
  • łzawienie oczu,
  • pionowe linie są widziane wyraźniej niż poziome lub odwrotnie,
  • mrużenie oczu, by lepiej widzieć.