POLECAMY

Słownik zdrowia

Sprawdź co oznaczają pojęcia medyczne. W encyklopedii zdrowia dowiesz się jakie są objawy chorób, infekcji, oraz jak się leczyć

Arytmia

Arytmia jest to stan, w którym dochodzi do zaburzenia rytmu serca. Serce może bić regularnie (rytmicznie) ale zbyt szybko lub za wolno, a także może bić w dobrym tempie ale nieregularnie. Arytmia jest wynikiem złej pracy układu bodźco-przewodzącego serca – węzła zatokowego, węzła przedsionkowo-komorowego lub włókien przewodzących. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje arytmii: bradykardię (zbyt wolne bicie serca) oraz tachykardię (zbyt szybką pracę serca).