Antydepresant

Lek przecidepresyjny, tymoleptyk. Środek farmakologiczny z grupy leków psychotropowych.

Antydepresanty to leki przepisywane przez lekarza psychiatrę. Powinny być dobierane po wnikliwej rozmowie z pacjentem.

Antydepresanty dzielimy na cztery ogólne grupy. Są to:

  •     inhibitory wychwytu zwrotnego neuroprzekaźników,
  •     leki o receptorowych mechanizmach działania,
  •     inhibitory monoaminooksydazy,
  •     inne.