Antybiotyki

Naturalne, wtórne produkty metabolizmu drobnoustrojów, które hamują wzrost i podział innych drobnoustrojów.

Antybiotyki stosuje się w przypadku zakażeń bakteryjnych lub profilaktycznie, aby zapobiec zakażeniom bakteryjnym w okresach osłabionej odporności. Nie pomagają na wirusy, nie ma więc sensu przyjmować ich, gdy chorujemy na grypę.

Antybiotyków nie wolno nadużywać. Zawsze stosujmy się więc w ich przypadku do zaleceń lekarskich.