Anestezjolog

Anestezjolog jest specjalistą w dziedzinie znieczulania i usypiania do zabiegów i operacji, zmniejszania bólu wszelakiego pochodzenia oraz utrzymywaniem życia. Zajmuje się także opieką okołooperacyjną pacjenta, na którą składają się przygotowanie pacjenta do znieczulenia, wykonanie znieczulenia, opieka podczas całego okresu znieczulenia, likwidacja znieczulenia, wybudzenie oraz kontrola stanu zdrowia po zabiegach i operacjach. Anestezjolog zajmuje się również w szczególności pacjentami z ostrą niewydolnością wielu narządów, do której może dojść w wyniku urazu lub ciężkiej choroby ogólnoustrojowej, tj. sepsy, czy nowotworu.

Rodzaj specjalizacji: podstawowa specjalność lekarska

Czas trwania specjalizacji: 5 lat

Jakie zabiegi wykonuje anestezjolog?

Do głównych zadań anestezjologa należą:

 • znieczulenie pacjenta, w tym planowe i nagłe,
 • znieczulenie ogólne (np. do operacji),
 • znieczulenie okołoporodowe,
 • znieczulenie miejscowe (znieczulenie nerwów obwodowych, blokady centralne),
 • prowadzenie działań ratowniczych w stanach zagrożenia życia,
 • reanimacja i resuscytacja pacjenta,
 • zabezpieczenie funkcji życiowych w stanach zagrożenia życia, takich jak: uraz, wstrząs, czy sepsa.

Zabiegi lecznicze, jakie może wykonywać anestezjolog:

 • tracheotomia,
 • intubacja,
 • wentylacja mechaniczna w niewydolności oddechowej,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 • podłączanie do respiratora,
 • nakłucie opłucnej,
 • kardiowersja lub defibrylacja elektryczna,
 • dializy otrzewnowe i leczenie nerkozastępcze,
 • drenaż opłucnej,
 • płukanie żołądka lub prowokacja wymiotów (głównie u dzieci),
 • założenie sond: przełykowej, żołądkowej, dwunastniczej,
 • transfuzje,
 • zastosowanie preparatów krwiopochodnych i krwiozastępczych,
 • wymuszona diureza,
 • leczenie oparzeń,
 • przygotowanie pacjenta do przeszczepiania narządów.

Do zadań anestezjologa należy także pielęgnacja chorego i założenie specjalistycznej aparatury monitorującej, tj.:

 • założenie wkłucia centralnego,
 • cewnikowanie tętnicy płucnej,
 • uzupełnianie płynów, nawodnienie,
 • dotrenowanie i stabilizacja układu krążenia,
 • kontrola wskaźników krzepnięcia,
 • kontrola funkcji życiowych,
 • fizykoterapia układu oddechowego,
 • bezpośredni tętniczy pomiar ciśnienia krwi,
 • żywienie sztuczne i pozajelitowe.

Anestezjolog w swojej pracy musi w szczególności uwzględnić różnice w znieczuleniu dzieci i niemowląt oraz kobiet ciężarnych. Bardzo ważnym elementem pracy anestezjologa jest także ocena głębokości śpiączki pacjenta oraz orzekanie o śmierci pnia mózgu

W szpitalu lekarz anestezjolog towarzyszy lekarzom w trakcie wielu badań, zabiegów i operacji. Pomoc anestezjologa możemy uzyskać na oddziale: chirurgii, transplantologii, urologii, ginekologii i położnictwa, laryngologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii.

Z jakimi dolegliwościami należy zwrócić się do anestezjologa?

W lecznictwie ambulatoryjnym anestezjolog zajmuje się leczeniem bólu.

Formy leczenia ambulatoryjnego bólu ostrego:

 • znieczulenia przewodowe,
 • analgezja stosowana przez chorego,
 • znoszenie bólu po urazach i operacjach, jeżeli ból trwa pomimo powrotu do zdrowia i wypisania ze szpitala,
 • leczenie bólów kostno-stawowych,
 • zwalczanie bólu w chorobach przewlekłych, szczególnie w chorobie nowotworowej.

Formy leczenia ambulatoryjnego bólu przewlekłego:

 • stosowanie opioidowych i nieopioidowych leków przeciwbólowych,
 • blokady nerwów,
 • zabiegi zniszczenia nerwów,
 • psychologiczne i fizykalne metody leczenia bólu.

Szczególne choroby, których leczeniem zajmuje się lekarz anestezjolog:

 • uraz głowy i urazy wielonarządowe,
 • sepsa (posocznica),
 • wstrząs,
 • zaburzenia neurologiczne,
 • ostre choroby jamy brzusznej,
 • ostra niewydolność nerek,
 • obrzęk mózgu.

Diagnostyka specjalistyczna

Anestezjolog podczas swojej pracy korzysta ze specjalistycznych badań pozwalających mu na kontrolowanie parametrów życiowych oraz odpowiedzi na podawane leczenie. Do badań takich należą: EKG, bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego oraz tętna, pulsoksymetria, kapnografia, badanie parametrów wentylacji płuc, gazometria, monitorowanie stężenia gazów anestetycznych oraz odpowiedzi organizmu na dożylne środki anestetyczne.

Czy do anestezjologa potrzebne jest skierowanie?

Do anestezjologa potrzebne jest skierowanie.

Szukasz lekarza lub placówki medycznej? Skorzystaj z wyszukiwarki na rynekmedyczny.polki.pl.