Analogi insuliny

Analogi insuliny są to cząsteczki insuliny, które zostały otrzymane w procesach biotechnologicznych. Są one podobne do naturalnie wydzielanej insuliny. Rozróżniamy analogi długo- i krótkodziałające.