Amputacja

Amputacja to zabieg operacyjny polegający na odcięciu narządu lub jego części, głównie kończyny górnej lub dolnej. Podczas operacji przecina się kość i wytwarza kikut. Najczęściej amputację przeprowadza się w ciężkich przypadkach zgorzeli gazowej lub z powodu znacznego uszkodzenia danej części ciała spowodowanej np. urazem. W leczeniu amputację wykonuje się w ostateczności, gdy inne metody zawodzą.