Agorafobia

Lęk przed przebywaniem w miejscach publicznych, na otwartej przestrzeni, w miejscach, z których trudno jest się wydostać.

więcej na ten temat -->