Afazja

Afazja to zaburzenie pojawiające się w wyniku uszkodzenia mózgu, najczęściej lewej półkuli. Uszkodzenie takie może pojawić się jako skutek przebytego udaru (krwotocznego lub niedokrwiennego), urazu czaszkowo-mózgowego lub działania innego czynnika, który uszkadza tkankę mózgową.

Afazja to zaburzenie polegające na całkowitej lub częściowej utracie zdolności mówienia i rozumienia mowy. Przyczyną problemów mogą być: udar (krwotoczny lub niedokrwienny), uraz mózgu, guzy mózgu, choroby neurodegeneracyjne (np. Alheimera). Często destrukcji ulegają również umiejętności czytania i pisania. Podstawowe rodzaje afazji:

  • afazja ruchowa ( przede wszystkim zaburzenia mówienia)
  • afazja czuciowa ( głównie zaburzenia rozumienia)
  • afazja mieszana (pojawiają się zarówno problemy z mówieniem, jak i rozumieniem mowy)
  • afazja całkowita ( zupełna niezdolność mówienia i rozumienia)

Neurorehabilitacja osób z afazją

Po zdiagnozowaniu występowania tego zaburzenia ważne jest, aby jak najwcześniej podjąć terapię mowy. Odpowiednio dobrany trening zwiększa szansę pacjenta na poprawę funkcji językowych. Jeśli jednak deficyty są bardzo głębokie i długo się utrzymują, terapeuta może zaproponować alternatywną metodę komunikacji, która może ułatwić przekazywanie informacji między chorym a bliskimi.