ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi (Attention Deficyt Hyperactiviti Disorder).

ADHD rozwija się u dzieci do 7. roku życia. Jego objawy z czasem ustępują, ale zdarza się, że zaburzenie dotyka także dorosłych. Główne symptomy to brak koncentracji, nadmierna ruchliwość oraz zaburzenia emocjonalne. W leczeniu ADHD stosuje się psychoterapię oraz farmakoterapię. W rozwoju ADHD dużą rolę odgrywają uwarunkowania genetyczne.