Abulia

Objaw kliniczny, który polega na chorobliwym braku woli do działania i trudnościach w podejmowaniu decyzji.

Abulia (zwana także hipobulią) często towarzyszy depresji, ale bywa również obserwowana w niektórych zaburzeniach neurotycznych i psychotycznych (m.in. schizofrenii). Czasem (rzadko) jest wynikiem uszkodzeń organicznych, np. obustronnego uszkodzenia płatów czołowych przez schorzenia naczyniowe, guzy lub po urazach.

Kliniczne objawy schizofrenii

Pacjent z abulią zachowuje zdolność myślenia i analizowania, jednak nie ma możliwości podejmowania żadnych działań i jest obojętny na skutki wynikające z takiej postawy. Charakterystyczne objawy abulii to:

  • zmniejszenie aktywności ruchowej,
  • opóźnione i osłabione reakcje emocjonalne,
  • brak inicjatywy,
  • brak możliwości planowania i podejmowania działań,
  • brak motywacji do pracy i nauki,
  • trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji,
  • bierność.

Leczenie abulii polega przede wszystkich na znalezieniu i wyeliminowaniu przyczyny (jeśli to możliwe) – jeżeli towarzyszy ona innym chorobom (np. depresji czy schizofrenii) należy skupić się na ich terapii.