Ablacja

Ablacja jest to małoinwazyjny zabieg stosowany w leczeniu niektórych rodzajów arytmii (zaburzeń rytmu serca). Ma na celu zniszczenie fragmentu mięśnia sercowego, w obrębie którego przekazywane są błędne impulsy elektryczne, które są przyczyną nieprawidłowego bicia serca.

Ablacja polega na wytworzeniu za pomocą prądu (ablacja RF) lub niskiej temperatury (krioablacja)  blizny, która blokuje przewodzenie nieprawidłowych impulsów, powodujących nierówne bicie serca (arytmii). Najwięcej tych zabiegów wykonuje się u pacjentów z różnymi postaciami arytmii nadkomorowych, w tym z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków.

Ablacja – rewolucja w leczeniu arytmii?

Skuteczność zabiegu zależy od typu arytmii ale w dużej mierze również doświadczenia ośrodka i lekarza w jego wykonywaniu. Wynosi 60-90% w migotaniu przedsionków, ok. 90% w trzepotaniu przedsionków, 80-90% w innych rodzajach arytmii. Powikłania po ablacji zdarzają się rzadko, w ok. 1-2 proc. przypadków.