Znakowanie Żywnosci

napisał/a: ~gość 2016-10-26 20:19
http://znakowaniezywnosci.org.pl/
W Polsce europejskie standardy znakowania produktów spożywczych określone są w zharmonizowanych aktach prawa krajowego, w tym najważniejsze:
Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 17., poz. 1225 z późniejszymi zm.);
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późniejszymi zm.);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą z dnia 25 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 967)

Ponadto trzeba zaznaczyć, iż w obrocie prawnym znajduje się także szereg odrębnych przepisów zarówno krajowych jak i wspólnotowych regulujących kwestię etykietowania
napisał/a: ~znakowanie żywności 2016-11-09 11:19
tu jest wiecej o znakowaniu zywnosci

http://znakowaniezywnosci.org.pl/znakowaniezywnosci